Noticia_img

Innovación para o emprendemento.

12 de xullo, 2022

Galicia escala posicións no ranking europeo. O diagnóstico que arroxa o último Informe de Innovación Rexional da Comisión Europea, Galicia consegue escalar 34 postos no ranking europeo, agora sitúase no 156 dun total de 240 rexións. A maior fortaleza de Galicia reside no seu marco institucional, o sistema educativo e as políticas activas de emprego considéranse elementos incentivadores da innovación.

A investigación mídese como o investimento para adquirir coñecemento e

a innovación é aplicar ese coñecemento para aumentar o capital e ser máis competitivos.  

 

A innovación que, dende hai tempo, se consideraba “unha moda” reservada só ás grandes empresas, converteuse en vital para manterse no mercado actual.

 

A necesidade de "deixar de facer o que sempre se fixo" estase a aceptar hoxe. O coñecemento e os avances tecnolóxicos operan hoxe a un ritmo vertixinoso, son constantes e disruptivos, o que require de estratexias de desenvolvemento cada vez máis sofisticadas e produtivas.

 

Industria 4.0, economía circular ou aldea intelixente, entre outros, son conceptos e ferramentas que están a cambiar o noso entorno económico e social.

 

Que son os Pobos intelixentes ou as Smart Villag ?

Os pobos e as aldeas non son alleas a este momento de cambio. Solucións innovadoras, desde o Big Data ata a Internet das Cousas ( IoT ), chegaron ás zonas rurais para desenvolver e mellorar as súas condicións sociais, económicas e ambientais.

 

O concepto de “pobos intelixentes ou smart village ”, dálle a volta ao paradigma e propón dotar dos medios necesarios para que se convertan en motores de cambio e centros de produción. O determinante para conseguilo é a dixitalización dos pobos.

 

Algúns obstáculos que superar

No que respecta á Innovación, conseguir transferir ao mercado o máximo posible o coñecemento investigador, que sirva para crear bens e servizos innovadores, capaces de xerar un alto valor engadido.

 

Superando a fenda dixital, o uso de Internet e tecnoloxías asociadas permite captar potenciais clientes, mellorar a eficiencia, aumentar a produtividade e tamén crear oportunidades de emprego.

 

 

Traballar con metodoloxía buscando a rendibilidade do investimento.

Para superar estes e outros obstáculos tamén é necesario traballar establecendo alianzas estratéxicas e colaborativas.

 

Áreas de desenvolvemento, oportunidades.

Neste sentido, no medio rural estanse a desenvolver diferentes ferramentas de aplicación. O uso de técnicas de agricultura de precisión, que melloran os rendementos dos cultivos e o aproveitamento da auga e do solo.

 

No ámbito da biotecnoloxía aplicada á produción de novos cultivos, que contribúe a facelos máis eficientes e nutritivos, o control de pragas e a recuperación de ecosistemas con técnicas de biorremediación.

 

Outro dos aspectos a traballar é a xestión sostible dos recursos e a protección do medio ambiente. Para protexer os cultivos e a biodiversidade.

 

No que se refire ao mercado, as tendencias mundiais de consumo amosan un crecemento da agricultura ecolóxica e dos produtos sostibles, cuxas vendas crecen a un ritmo cinco veces superior ao dos produtos non sostibles, segundo o Centro de Empresa sostible da Stern School of Business (Universidade de NY). Isto proporciona un maior valor engadido á produción na contorna rural.

 

Supervivencia ou oportunidade?