Sistema de intelixencia territorial para o emprendemento

Ferramenta SIE

SIE

É unha ferramenta de análise da contorna coa que podes coñecer información de valor sobre:

Filosofia 1

01

Os detalles do mercado e a estructura productiva do territorio no que queres emprender.

Filosofia 2

02

Información do sector industrial e económico no que vas desenvolver a túa actividade.

Filosofia 3

03

Oportunidades de desenvolvemento empresarial para emprender en base ás necesidades do teu territorio.

Por exemplo...

PensaS

emprender e crear

un servizo para

nais con recén nados?

Para iso, antes de crear o teu modelo de negocio, deberías preguntarte:

Cantos nacementos hai aproxidamente na túa contorna ao ano?

Por exemplo...

Pensas emprender

prestando un servizo

para empresas de

nova creación?

Entón, deberíaste preguntar:

Cantas empresas se crean anualmente na túa área de influencia?

Todas estas respostas e outra moita información pódela atopar no SIE:
Sistema de Intelixencia Territorial para o Emprendemento.

Accede á ferramenta SIE