Estela

Estela Vázquez Salvadores

Experto en Asesoramento en emprendemento, Emprendemento social, Emprego autónomo

Polo O Porriño

Porriño, O - Pontevedra Equipo técnico


Rua Ramiranes nº 9, Porriño, O (Pontevedra)

886129242

estelamronsel@gmail.com

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia