María Josefa

María Josefa Pardo Vuelta

Experto en Asesoramento en emprendemento

Polo A Fonsagrada

Fonsagrada, A - Lugo Equipo técnico


Avenida de Galicia, 28, Fonsagrada, A (Lugo)

650836951

agente2montana@fundacioncel.org

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia