Bolsa de remuda de negocios

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento
Data límite para a remuda 26/03/2025
Polo Ferrol

Local recreativo para festas e cumpreanos

Parque de lecer infantil para a celebración de aniversarios e festas privadas. 

Local de 254 m2 equipado con parque de bólas, recursos de xogo simbólico e rol. Zona de baños. Zona de pais. Pequeño office con enxoval completo, rocho e comedor.

VOLVER