Bolsa de remuda de negocios

Construción
Data límite para a remuda 01/08/2025
Polo Silleda

Instalacións de fontanería, calefacción a gas, domésticos e industriais en Lalín.

Negocio que se traspasa por próxima xubilación (agosto de 2025) con ampla carteira de clientela tanto particulares como industria.

Ocúpanse de proxectos de pequeno e mediano calado na comarca do Deza e zonas limítrofes. Abarcan diferentes tipos de instalacións: eléctrica, gas, xeotermía, fontanería...

No traspaso incluiríase carteira de clientes, vehículos e locais, ferramentas e coñecementos e acompañamento inicial (se así o demandara quen se fixera co mesmo) por parte dos actuais donos.

VOLVER