Bolsa de remuda de negocios

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas
Data límite para a remuda 31/12/2024
Polo O Carballiño

Fruteria cuatro estaciones

Frutería cuatro estaciones é unha froiteria de barrio que, ademais de froita e a verdura, ofrece outros produtos (panadería, conxelados, charcutería, bebidas frías, iogures, conservas, golosinas, bollería, viños, etc...) e case pode considerarse un pequeno supermercado.

Situado a  escasos metros o Complexo hospitalario de Ourense é a única tenda destas características na zona polo que o potencial e moi alto para aqueles que queiran traballalo con seriedade e profesionalidade.

Ten servizo de paqueteria internacional e nacional (recollida e envios) con Celeritas e outros.

VOLVER