Bolsa de remuda de negocios

Hostalaría
Data límite para a remuda 31/12/2028
Polo Mondoñedo

Restaurante O Asador

Restaurante -Asador en funcionamento no centro de Viveiro, nun local en propiedade de 360 m2 e perfectamente equipado para o desenrolo da actividade. Traspasaríase por xubilación. O xerente do negocio é dono do local, e no mesmo andar dispón de salas de comedor e barra, cociña, almacén, e habitacións que se poderían separar e destinar a zonas de descanso ou a aluguer.

VOLVER