Difusión da cultura emprendedora no Obradoiro de Emprego de Rianxo

Dende 12 de abril, 2024 - Ata 12 de abril, 2024

Visita ao Obradoiro de emprego de Rianxo na que se informará sobre o cometido e o papel da Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego e na que se divulgará a cultura emprendedora entre as persoas asistentes.

Categorías: Difusión da cultura emprendedora

Modalidades: Presencial

O Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Coristanco, a demanda da Organización do Obradoiro de Emprego de Rianxo, ofrecerá unha xornada sobre cultura emprendedora ás persoas interesadas, na súa maior parte, demandantes de emprego. No trascurso da mesma, os asistentes participarán en diferentes dinámicas e actividades, a través das cales, se procura tomen conciencia sobre o emprendemento coma opción de saída laboral, ao mesmo tempo que coñecerán más de cerca o labor da Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego. O obxectivo é familiarizar as persoas participantes co emprendemento e fomentar , asimesmo, as súas habilidades creativas para  xerar ideas de negocio.

A xornada terá lugar o día 12 de abril, de 11 a 12:30 horas.


Presencial

Voltar