Raquel

Raquel Braña Cuadrado

Experto en Asesoramento en emprendemento, Plan de negocio e viabilidade, Emprego autónomo, Comercialización

Polo Mondoñedo

Mondoñedo - Lugo Equipo técnico


* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia