Polo Silleda

A área xeográfica de actuación do Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Silleda son as comarcas do Deza, Caldas e O Salnés, xunto cos concellos da Estrada e Barro.

Onde se atopa?

O Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Silleda atópase situado en “La Moda” Rural Lab, o espazo de innovación e emprendemento social e sostible da Fundación Roberto Rivas en Silleda. 

Área xeográfica de actuación

A área xeográfica de actuación do Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Silleda abrangue as comarcas do Deza, Caldas e O Salnés, xunto cos concellos da Estrada e Barro. Trátase dunha área con predominancia de actividades do sector primario, como a agricultura, a gandería, a xestión forestal ou a industria conserveira, ámbitos nos que se identificarán as necesidades e oportunidades para emprender que presenta o territorio, desenvolvéndose así mesmo novos sectores innovadores que poidan dinamizar a contorna e crear sinerxias co tecido empresarial existente.

 

O noso persoal técnico

Adrián

Adrián

Experto en Asesoramento en emprendemento

Polo Silleda

Silleda - Pontevedra Equipo técnico
Eliana

Eliana

Experto en Asesoramento en emprendemento

Polo Silleda

Silleda - Pontevedra Equipo técnico
Vanessa

Vanessa

Experto en Asesoramento en emprendemento

Polo Silleda

Silleda - Pontevedra Equipo técnico

Polo Silleda

Contacto