Polos map
Activos

13

Polos de
Emprendemento

Mentres non estea operativo o do teu territorio podémosche prestar servizo nun dos centros activos da Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego.

Poderás recibir os servizos de apoio por canles online para evitarche desprazamentos.

Podes entrar a formar parte dun Polo cando ti o precises.

Unha rede que traballa para impulsar e consolidar proxectos de emprendemento que teñan unha vinculación coa súa contorna, e na que atoparás:

>
Acompañamento e asseoramento
Acompañamento e asesoramento continuado
Adaptada a cada proxecto
Unha metodoloxía común validada e adaptada a cada proxecto
Titorización con profesionais de primeiro nivel
Titorización con profesionais de primeiro nivel

Polos de emprendemento

A nosa filosofía

Na Rede de Polos de Emprendemento e apoio ao emprego atoparás un enfoque innovador que aposta e fomenta aqueles proxectos de emprendemento efectivos.

Polo filosofia 1

01

Identifícanse as necesidades e oportunidades para emprender que presenta cada un dos territorios.

Polo filosofia 2

02

Detéctanse as actividades económicas con potencial que xurden en cada territorio para saber onde é máis efectivo emprender.

Polo filosofia 3

03

Foméntanse os proxectos que permitan desenvolver novos sectores innovadores para dinamizar a contorna e crear sinerxias co tecido empresarial existente.