Programa Retorna Emprendemento 2024

A Xunta de Galicia impulsa no marco da nova Estratexia Retorna 2023-2026 un paquete de medidas co obxectivo de favorecer a integración no mercado laboral das persoas retornadas.

En concreto e para o ámbito do emprendemento, a estratexia contempla no seu Obxectivo 25 a promoción do autoemprego, a integración laboral por conta allea e a creación de pemes por persoas galegas retornadas.

A rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego ofrece apoio tanto ás persoas xa retornadas en Galicia como a aquelas que estando en orixe, contemplen o autoemprego como vía para o retorno.

Se es unha persoa emprendedora emigrante galega retornada:

  • Poderás recibir acompañamento no desenvolvemento do teu proxecto empresarial na Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego. Contacta con  coordinacion@polosemprendemento.gal
  • Ademais poderás recibir apoio económico e financeiro para emprender a través de:​

 

1. AXUDAS DO PROGRAMA RETORNA EMPRENDEMENTO 2024

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma Galega (PR937A). Convocatoria aberta ata o 30 de setembro de 2024!

Información subvención

Esta axuda ten por obxecto promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia. O importe máximo da subvención concedida será de 10.000 euros.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.

2. Os/As cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Segundo o artigo 8.f da convocatoria, para poder solicitar a axuda, é preciso presentar un informe de viabilidade económica e financeira dunha entidade independente ao Plan de negocio empresarial requerido según o anexo II da convocatoria que se pode consultar no siguiente enlace.

Modelo de Anexo II

Se precisas solicitar este informe de viabilidade ou que che axudemos a definir o plan de negocio, ponte en contacto con nós cumprimentando o formulario que figura máis abaixo nesta mesma páxina

2. LIÑA DE FINANCIAMENTO PARA PERSOAS EMPRENDEDORAS GALEGAS RETORNADAS. (MICROBANK-CAIXABANK)

A Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ten asinado un acordo de colaboración con Microbank, participado integramente por CaixaBank, para achegar ás persoas galegas retornadas, microcréditos.

Se precisas solicitar o informe de viabilidade, ou axuda e asesoramento para co cumprimento do plan de empresa (Anexo III) ponte en contacto coa Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego en coordinacion@polosemprendemento.gal ou a través do seguinte formulario.

Formulario de contacto

Que necesitas para o teu plan de negocio?