COLECCIÓN

MICROGUÍAS

DE EMPRENDEMENTO

A Xunta de Galicia publica unha colección de

microguías de emprendemento co obxectivo de

facilitar a posta en marcha de empresas no

territorio galego.

A Xunta de Galicia pon á túa disposición unha colección de guías de utilidade para pór en marcha e xestionar un negocio.

Comunidades
de bens

Persoa empresaria
individual ou autónoma

Sociedade
anónima

Sociedade
Civil

Sociedade de
responsabilidade
limitada

Transmisión dun
negocio en funcionamento