Difusión da cultura emprendedora no Obradoiro de emprego de A Laracha

Dende 23 de abril, 2024 - Ata 23 de abril, 2024

Os participantes no “Programa Integrado de Emprego” do Concello de A Laracha, dirixido a persoas desempregadas, terán unha sesión informativa sobre a alternativa do emprendemento e a función dos Polos de emprendemento e axuda ao emprego para acadalo.

Categorías: Difusión da cultura emprendedora

Modalidades: Presencial

O Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Coristanco, a demanda do Concello de A Laracha, ofrecerá, no marco do “Programa Integrado de Emprego” que ofrece dita entidade,  unha xornada sobre cultura emprendedora ás persoas  demandantes de emprego. No transcurso da mesma, os asistentes participarán en diferentes dinámicas e actividades, a través das cales, se procura tomen conciencia sobre o emprendemento coma opción de saída laboral, ao mesmo tempo que coñecerán más de cerca o labor da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego.


Presencial

Información adicional

ColaboradoresConcello de A Laracha

Voltar